Wirus SARS-CoV-2 u zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu przekazuje w załączeniu pismo Głównego Lekarza Weterynarii znak GIWz.432.221.2020 z dnia 26 maja 2020r. w sprawie procedury pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2 u zwierząt gospodarskich, kotowatych oraz u psów towarzyszących. Próbki do badań laboratoryjnych należy kierować bezpośrednio do Zakładu Wirusologii Powiatowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.