Skargi i wnioski

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu lub osoba przez niego
wyznaczona przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę w godzinach od 9:00 do 10:00.