Wzory dokumentów przemieszczenia dla owiec, kóz, świń, jeleniowatych i wielbłądowatych

Dokument przemieszczenia dla świń, zgodnie z art. 57 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2019/20352, musi zawierać:
1) informacje, które mają być przechowywane w komputerowej bazie danych:
– numer siedziby stada z której przemieszczane są zwierzęta;
– datę wyjazdu z siedziby stada;
– numer siedziby stada, do której przemieszczane są zwierzęta;
– łączną liczbę przemieszczanych zwierząt
2) weterynaryjny numer identyfikacyjny przewoźnika
3) numer rejestracyjny środka transportu.

linki:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/identyfikacja-zwierzat-identification-of-animals

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wzory-dokumentow-przemieszczenia-dla-owiec-koz-swin-jeleniowatych-i-wielbladowatych–models-of-movement-document-for-sheep-goats-pigs-camelidae-and-cervidae

Komunikat Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w sprawie wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących i związanego z tym informowaniem posiadaczy zwierząt

W związku z w postępowaniami w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dotyczącymi naruszeń przepisów prawa przy wydaniu paszportu zwierzęciu towarzyszącemu po raz pierwszy, Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stanowczo przypomina, że w takiej sytuacji ani data wszczepienia transpondera wpisana do paszportu (ta jest wpisywana do paszportu wyłącznie gdy zwierzę zaczipowano w dniu wydania paszportu), ani data odczytu transpondera wpisana do paszportu (wpisujemy ją zawsze gdy transponder wszczepiono wcześniej niż wydano paszport), ani data pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie wpisanego do paszportu, nie może być wcześniejsza niż data wydania samego paszportu (co oczywiste w praktyce powinna być to ta sama data co data wydania paszportu). Zgodnie ust. 2 lit. d załącznika III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (dalej jako: rozporządzenie UE), data podania szczepionki przeciwko wściekliźnie, nie może być wcześniejsza niż data wszczepienia transpondera lub data odczytu transpondera podana w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego (paszportu). Lekarz weterynarii nie może jednak dowolnie wybrać, którą z dat wpisze (tj. czy datę wszczepienia transpondera, czy datę jego odczytu). Zawsze należy wpisać do paszportu datę czynności, które wykonano w dniu wydania paszportu (co oczywiste nie można wpisywać dat czynności wcześniejszych). Czynność w postaci wydania paszportu polega przede wszystkim na potwierdzaniu przez upoważnionego lekarza weterynarii dokonania osobiście w dniu wydania paszportu ww. czynności wymaganych rozporządzeniem UE. Przypominamy, że pod żadnym pozorem nie można przepisywać do paszportu informacji z innych – czy to krajowych czy zagranicznych – dokumentów (zob. również Dobra praktyka wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących przez uprawnionych lekarzy weterynarii stanowiąca załącznik do uchwały KRLW 30/2022/VIII z dnia 31 października 2022 r.)
Rada Warszawskiej Izby sugeruje lekarzom weterynarii informowanie posiadaczy psów lub kotów zgłaszających się do zakładu leczniczego dla zwierząt jedynie w celu zaszczepienia ich przeciw wściekliźnie (bez wydawania paszportu), że ewentualne późniejsze wydanie dla nich paszportu będzie wiązało się ze – zdeterminowaną rozporządzeniem UE – koniecznością ponownego zaszczepienia zwierzęcia w chwili wydania paszportu.

Poniżej link link do aktualnej procedury:

https://www.wilw.waw.pl/paszporty-dla-zwierzat/instrukcje/1138-aktualna-dobra-praktyka-wystawiania-paszportow