KOMUNIKAT o ograniczeniu dostępu do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grójcu

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GRÓJCU

Szanowni Państwo, w związku z bardzo dynamiczną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu zdecydował o ograniczeniu dostępu do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grójcu dla interesantów od 29 marca 2021 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu, informuje, że:

  • Inspektorat Weterynarii pracuje w niepełnej obsadzie i realizuje tylko najpilniejsze sprawy urzędowe.

W sprawach bieżących, pilnych, niecierpiących zwłoki, w przypadkach losowych prosimy o:

  • kontakt telefoniczny pod numerem tel. 48 664 23 94;
  • nadsyłanie wszelkich pism urzędowych za pomocą systemu
    e-administracji (ePUAP), za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub wrzucanie ich do specjalnej urny dostępnej w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (ul. Mogielnicka 67, 05-600 Grójec);
  • w sprawach już zarejestrowanych, pisma i decyzje administracyjne będą wysłane tradycyjną pocztą na podane adresy korespondencyjne;
  • wszelkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na zapytania w danej sprawie można otrzymać za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesantów po uprzednim umówieniu telefonicznym daty oraz godziny wizyty.

Zachęcamy do śledzenia wiarygodnych informacji, przede wszystkim komunikatów, publikowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody Mazowieckiego i służb im podległych.

Wzory wniosków dostępne pod adresem: https://www.piwgrojec.pl/do-pobrania/